تقوای سیاسی؛ پیچیده‌ترین و سخت‌ترین نوع تقوا / عواقب نداشتن تقوای سیاسی

تقوای سیاسی؛ پیچیده‌ترین و سخت‌ترین نوع تقوا / عواقب نداشتن تقوای سیاسی

به گزارش خبرنگار وسائل، یکی از عوامل مهم و اساسی در ثبات و کارآیی نظام‌های سیاسی، مسأله صلاحیت و کارآمدی کارگزاران و مدیران است. بررسی سیستم های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می دهد که نقش مدیران و کارگزاران صالح در پیشبرد اهداف حکومت ها تا چه حد منشأ اثر بوده

دانشگاه باید کانون دانش و تقوا باشد

دانشگاه باید کانون دانش و تقوا باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار رؤسای دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور، مسؤولیت دانشگاه ها و فرهنگیان کشور را بسیار مهم، حساس و دقیق دانست. این مرجع تقلید با تاکید بر این که دانشگاه باید کانون علم، دانش و تقوا باشد، گفت: دانش بدون تقوا به جایی